Minnesanteckningar från nätverksträff på Sankt Annas skärgårdsskola

SRF Skolnätverk, Minnesanteckningar Sankt Anna mars 2015

Annonser

Nätverksträff 6-7 mars

NÄTVERKSTRÄFF 6-7 mars
Vid höstens träff på Visingsö bestämdes datum för nästa träff till 6-7 mars, samma tid som förra året. Annika Hassel på Sankt Anna skola har erbjudit sig att vara värd vid denna träff. Vi jobbar nu med programmet och en inbjudan skickas snart ut.
Har du tips/önskemål om vad vi ska ha med denna gång, hör av dig!

Nätverksträff på Gräsö skola

Från torsdag kväll till lördag träffades 14 pedagoger från skärgårdsskolor i hela landet. Skärgårdskunskap och kommunikation stod på programmet. Vi färdigställde en gemensam dokumentation om hur man kan arbeta med skärgårdskunskap för att ge våra elever kunskap om och stolthet för sin bygd. Materialet kommer snart att finnas under fliken: Skärgårdskunskap

2014-03-08 12-18-00

Träff på Björkö-Arholma

skärgårdsskolor

Skärgårdsskolor i nätverk har haft möte vid Björkö-Arholma skola 8-9 februari 2013.
Mötet samlade pedagoger från Hven i Öresund, Aspö i Blekinge, Sankt Anna i Östergötland, Björkö-Arholma, Herräng och Gräsö i Uppland. På sammankomsten deltog även Cissi Andersson från Hela Sverige ska leva, projektledare för ”Små skolor i utveckling”. Samordnare och arrangör för denna träff är Skärgårdarnas Riksförbund med Eva Widlund, SRF som koordinator.

Nätverket har varit i gång sedan 2011 och två fysiska träffar genomförs per år. Samarbetet mellan eleverna bestod förra våren av att varje vecka skicka vårtecken från respektive ort. På det sättet fick vi även goda kunskaper om Sveriges kustgeografi eftersom vi hade skolor från Hven i söder till Seskarö i Norrbotten.

Mötet innehöll erfarenhetsutbyten mellan skolorna och utgick ifrån de olika förutsättningarna som små skärgårdsskolor har. Vår slutsats är att vi har fungerande enheter där vi också kan hitta nya infallsvinklar för att förbättra vår undervisning. Vi lade även märke till att flera kommuner har en positiv inställning till de små skolorna och stöder det pedagogiska arbetet på olika sätt.
Under träffen ingick också en utbildning i hur vi skall använda en gemensam blogg. Nästa tema kommer att handla om skärgårdskunskap. Elever och pedagoger kommer att redovisa hur skolan arbetar med hembygds/ skärgårdskunskap på den gemensamma bloggen. Målet är att eleverna ska vara delaktiga och utveckla sin digitala kompetens samtidigt som nätverket mellan skolorna blir tydligt för eleverna.

Fakta om ” Skärgårdsskolor i nätverk”

Skolnätverket för skärgårdsskolor är en uppföljning på ett tidigare nätverk för ö-skolor som initierades av SRF och dåvarande Myndigheten för skolutveckling. Det nuvarande nätverket har funnits sen 2011 och har flera skolor anslutna till sig. Ansvarig för nätverket är Eva Widlund vid Skärgårdarnas Riksförbund.