Björkö-Arholma, Grisslehamn och Elmstaskolans sexor bygger byar i minecraft.

Vi börjar på stenåldern och arbetar oss fram genom historien till nutid.

20140505-133855.jpg