Kvalitet i skolan -med andra ögon

Kvalitet med andra ögon PDF :Skriv ut ditt exemplar av häftet
Kvalitet med andra ögon issu: Läs häftet på nätet
Skolkontoret har lämnat ett nytt förslag. Vi har kommenterat och gjort vissa rättelser i deras förslag vissa uträkningar och lokalinventeringar finns i de följande bilagorna

1 thought on “Kvalitet i skolan -med andra ögon

 1. SKOLLYFTET!

  En sak är säker – Jan Björklund har skapat debatt om skolfrågan. Däremot är det högst osäkert att den föreslagna vägen med lärarlegitimationer är rätt medicin för att höja kvaliteten inom skolan!

  Jag förutsätter att alla medborgare önskar en god skolgång för sina barn – vår gemensamma investering för framtiden. Frågan är om detta uppfylls enbart genom att lärare har fler diplom på väggen eller ytterligare ett ID-kort i plånboken.

  Hur mäts exempelvis lärarens engagemang, förmåga att entusiasmera elever, skapa självförtroende hos barn, fostra till kreativt tänkande, problemlösning, ifrågasätta invand struktur m.m.

  Vissa hävdar att det vore bättre med en modell där nyutexaminerade lärare efter en tids tjänstgöring bedömdes utifrån uppställda kriterier och därefter blev godkända. Modeller går att finna, dels hos jurister som genomgår tingsmeritering som ett led i sin utbildning, dels hos blivande läkare som traditionellt har AT-tjänstgöring. Detta kombinerat med ett mentorskap/handledning från en erfaren kollega eller grupp ses som ett tänkbart alternativ.

  Regelverket för befintliga lärare är dock ett helt annat kapitel som med skärpa bör genomlysas ytterligare en gång.

  Belöningssystemen inom skolan bör självklart även ses över och godkända lärare skall premieras för sina insatser på ett sätt som inte sker idag.

  Min förhoppning är således att “SKOLLYFTET” i sin nuvarande utformning rivs upp och omarbetas. Om så inte blir fallet bör det uppfattas som en utmaning där alla tänkbara alternativ noggrant skall analyseras. För att detta önskemål skall uppfyllas är det i ett tidsperspektiv otänkbart med ett beslut i fullmäktige under mitten av december.

  Genom att följa debatten som förevarit i skolfrågan kan jag konstatera att politiker ofta väljer “the easy way out”, dvs att föreslå nedläggning av småskolor på landsbygden och centralisera verksamheten. Detta tyder på avsaknad av helhetssyn och ovilja att skapa regional balans.

  I dagsläget finns modern teknik för interaktiv distansundervisning, exempelvis digitaliserade WhiteBoards, föreläsningar går att spara i fil-bibliotek för repetition etc. I princip kan en elev som är frånvarande pga sjukdom följa undervisningen via sin Ipad från hemmet.

  Om politiker såg denna förändring med krav på behöriga lärare, som dikterats uppifrån, som en möjlighet och visade prov på kreativ problemlösning skulle denna fråga om småskolor istället kunna vändas till något positivt och bli en stor tillgång för Norrtälje Kommun.

  Hans Brismo
  Engagerad medborgare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s