Kvalitet i skolan -med andra ögon

Kvalitet med andra ögon PDF :Skriv ut ditt exemplar av häftet
Kvalitet med andra ögon issu: Läs häftet på nätet
Skolkontoret har lämnat ett nytt förslag. Vi har kommenterat och gjort vissa rättelser i deras förslag vissa uträkningar och lokalinventeringar finns i de följande bilagorna